THỰC TRẠNG QUẢN LÝ BỆNH HEN PHẾ QUẢN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021

Nguyễn Thị Anh Vân1, Nguyễn Thu Hương1, Trần Kim Nhựt Thành2
2Trung tâm Y tế Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Mục tiêu:  Đánh giá thực trạng công tác quản lý bệnh hen phế quản (HPQ) cũng như các yếu tố ảnh hưởng trên góc độ quản lý y tế cơ sở. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang có phân tích định lượng và định tính trên các hồ sơ bệnh án và tài liệu quản lý 124 người bệnh (NB) HPQ tại Trung tâm y tế (TTYT) Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021. Kết quả: Tỷ lệ HPQ được phát hiện mới qua khám sàng lọc là 6,8%. NB HPQ được lập hồ sơ quản lý chiếm 84,9%. Các tiêu chí về nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị đối với quản lý điều trị HPQ đáp ứng đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế: 62,1% NB được đo chức năng hô hấp đủ số lần theo quy định đạt điều trị ban đầu 96,8%, điều chỉnh bậc điều trị hen đúng quy định là 96,0% và điều trị đúng phác đồ chung là 95,2%. Tỷ lệ tái khám đúng hẹn chiếm 52,4%. 63,7% NB được kiểm soát hoàn toàn và 35,5% NB được kiểm soát một phần. Hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe HPQ triển khai đạt 62,4%. Kết luận: Quản lý điều trị HPQ đáp ứng nhu cầu của NB trên địa bàn; do đó, cần thiết duy trì, cập nhật và cải tiến quy trình quản lý NB HPQ đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19. * Từ khóa: Thực trạng; Điều trị hen phế quản; Quản lý hen phế quản.

Từ khóa

#Thực trạng #Điều trị hen phế quản #Quản lý hen phế quản