SO SÁNH THÔNG SỐ QAL TRÊN MÁY ĐẾM TẾ BÀO MÁU TỰ ĐỘNG XN1000 (SYSMEX) GIỮA NHÓM BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19 VÀ NHIỄM CÁC VIRUS KHÁC TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Tạ Việt Hưng1, Nguyễn Trung Kiên1, Vũ Hồng Anh1

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thông số Q­­ của tế bào lympho kích thích (Q­AL­) trên máy đếm tế bào máu tự động Sysmex XN1000, giữa hai nhóm bệnh nhân (BN) nhiễm COVID-19 và nhiễm các virus khác. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu trên hai nhóm BN gồm 149 BN nhiễm COVID-19 (nhóm COV19+) và 67 BN nhiễm các virus khác (nhóm COV19-). Nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 6/2021 - 02/2022. Kết quả: Tuổi trung bình của BN là 47,6 ± 21,9 (từ 18 - 97 tuổi). Có 117 trường hợp (54,2%) là nam giới và 99 trường hợp (45,8%) là nữ giới. Về lâm sàng lúc nhập viện, ho là triệu chứng nổi bật của nhóm COV19+; sốt, đau đầu chiếm ưu thế ở nhóm COV19-. Kết quả chúng tôi phát hiện nhóm COV19+ có thông số QAL thấp hơn so với nhóm COV19- (p < 0,001). Phân tích bổ sung của chúng tôi cho thấy sử dụng giá trị ngưỡng ở 90 của thông số Q­AL có hiệu quả cao trong việc chẩn đoán phân biệt sớm nhóm COV19+ với nhóm COV19-, với độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 87,92% và 86,57%. Kết luận: Phát hiện của nghiên cứu này gợi ý giá trị tiềm năng của thông số Q­AL trong việc giúp phân biệt sớm COVID-19 với các bệnh lý nhiễm virus khác.

Từ khóa

#Thông số Q #QAL #COVID-19 #Lympho kích thích