SO SÁNH HIỆU QUẢ GÂY TÊ CỦA ARTICANIE 4% VỚI LIDOCAINE 2% TRONG PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI

Nguyễn Danh Long1, Trương Uyên Cường1, Nguyễn Phương Liên1, Nguyễn Khang1, Đỗ Thị Nhàn1, Đinh Viết Thắng1
1Khoa Răng miệng, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh hiệu quả gây tê của Articanie 4% với Lidocaine 2% trong phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc, có đối chứng trên 120 bệnh nhân (BN) gây tê bằng hai nhóm thuốc tê trong phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới tại Khoa Răng miệng - Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 01 - 8/2022. Kết quả: Liều trung bình thuốc tê tính theo mL của nhóm gây tê bằng Articaine thấp hơn so với liều trung bình tính theo đơn vị mL của nhóm gây tê bằng Lidocaine. Thời gian khởi phát tê của thuốc tê Articaine sớm hơn Lidocaine. Thời gian duy trì tê trung bình của thuốc tê Articaine 4% dài hơn so với thời gian duy trì tê của nhóm Lidocaine 2%. Tỷ lệ BN cần bổ sung thêm thuốc tê và liều lượng thuốc tê ở nhóm gây tê bằng Articaine thấp hơn so với nhóm gây tê bằng Lidocaine. Kết luận: Articaine 4% là thuốc tê có hiệu quả gây tê nhanh, kéo dài. Tỷ lệ phải gây tê bổ sung thấp và giảm đau hiệu quả hơn so với Lidocaine 2% trong phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới.

Từ khóa

#Articaine 4% #Lidocaine 2% #Phẫu thuật nhổ răng

Tài liệu tham khảo