QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN

Lê Việt Anh1, Nguyễn Sĩ Tuấn1
1Bệnh viện Dã chiến 2.4, Học viện Quân y

Tóm tắt

Vận chuyển y tế bằng đường không (MEDEVAC) là một nhiệm vụ đặc biệt của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 (BVDC2) Việt Nam tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc (LHQ). Bài tổng quan nhằm trình bày quy trình vận chuyển đường không (MEDEVAC) của BVDC2 Việt Nam tại Bentiu, phái bộ Nam Sudan, bao gồm một số khái niệm, yêu cầu, ủy quyền, hoạt động và các điều khoản khác, đồng thời quy định trách nhiệm và hoạt động của các bên liên quan. Mục đích của MEDEVAC là đảm bảo việc vận chuyển bệnh nhân (BN) đến cơ sở y tế tuyến trên đúng hệ thống, kịp thời và an toàn nhất, phù hợp với từng BN, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và chi thể, đáp ứng tốt yêu cầu của LHQ.

Từ khóa

#Vận chuyển y tế đường không #Bệnh viện Dã chiến cấp 2 #Liên hiệp quốc

Tài liệu tham khảo

United Nations Department of Peacekeeping Operations (DPKO) (1999). Medical support manual for United Nations peacekeeping operation. 2nd edition. New York: 78. UNMISS Standard Operating Procedure. Casualty Evacuation (CASEVAC) and Medical Evacuation (MEDEVAC). Dec 2016. UN Medevac guide 2018. Moustafa A.L.Y, Wang J.S. (2011). Medical service SOP in UNMIS. Kartoum: 10-11. Wang Jiusheng (2012). The procedure of CASEVAC/MEDEVAC in UNMIS. Journal of Medical Colleges of PLA; 27(2012): 47-57. United Nations Department of Peacekeeping Operations (DPKO) (2005). DPKO Aviation manual. New York; 35.