NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ DẠ DÀY

Ngô Văn Đàn1, Nguyễn Kim Lưu1, Trần Công Bách1

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu vai trò của 18FDG-PET/CT trong chẩn đoán giai đoạn của bệnh nhân (BN) ung thư dạ dày (UTDD). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu kết hợp tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 36 BN UTDD được chụp 18FDG-PET/CT mới phát hiện tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 3/2021 - 8/2022; trong đó, 28 BN được chỉ định phẫu thuật sau chụp 18FDG-PET/CT mà chưa trải qua biện pháp điều trị đặc hiệu nào. Kết quả và kết luận: 18FDG-PET/CT phát hiện được 94,44% tổn thương u nguyên phát tại dạ dày, 18FDG-PET/CT chẩn đoán chính xác giai đoạn T ở 78,57%, thấp hơn so với chụp cắt lớp vi tính (CLVT) với 82,14%, chẩn đoán chính xác giai đoạn N ở 67,86%, cao hơn so với chụp CLVT với 60,71%. Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính, giá trị dự đoán âm tính của 18FDG-PET/CT trong chẩn đoán giai đoạn N lần lượt: 62,5%; 75%; 76,92% và 60%.

Từ khóa

#Ung thư dạ dày #giá trị SUVmax #18FDG-PET/CT

Tài liệu tham khảo

Sung H., Ferlay J., Siegel R.L, et al. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin;71(3): 209-249. Jiang M., Wang X., Shan X., et al. (2019). Value of multi-slice spiral computed tomography in the diagnosis of metastatic lymph nodes and N-stage of gastric cancer. Journal of International Medical Research; 47(1): 281-292. Boellaard R., O’Doherty M.J., Weber W.A. et al. (2010). FDG PET and PET/CT: EANM procedure guidelines for tumour PET imaging: Version 1.0. Eur J Nucl Med Mol Imaging; 37(1): 181-200. Atay-Rosenthal S., Wahl R.L., Fishman E.K. (2012). PET/CT findings in gastric cancer: Potential advantages and current limitations. Imaging in Medicine; 4(2): 241-250. Altini C., Asabella A.N., Palo A.D., et al. (2015). 18F-FDG-PET/CT Role in Staging of Gastric Carcinomas: Comparison with Conventional Contrast Enhancement Computed Tomography. Medicine; 94(20). Wu C.X., Zhu Z.H. (2014). Diagnosis and evaluation of gastric cancer by positron emission tomography. World J Gastroenterol; 20: 4574-4585. Chen J., Cheong J.H., Yun M.J., et al. (2005). Improvement in preoperative staging of gastric adenocarcinoma with positron emission tomography. Cancer; 103: 2383-2390