NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ DẠ DÀY

Ngô Văn Đàn1, Nguyễn Kim Lưu1, Trần Công Bách1

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu vai trò của 18FDG-PET/CT trong chẩn đoán giai đoạn của bệnh nhân (BN) ung thư dạ dày (UTDD). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu kết hợp tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 36 BN UTDD được chụp 18FDG-PET/CT mới phát hiện tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 3/2021 - 8/2022; trong đó, 28 BN được chỉ định phẫu thuật sau chụp 18FDG-PET/CT mà chưa trải qua biện pháp điều trị đặc hiệu nào. Kết quả và kết luận: 18FDG-PET/CT phát hiện được 94,44% tổn thương u nguyên phát tại dạ dày, 18FDG-PET/CT chẩn đoán chính xác giai đoạn T ở 78,57%, thấp hơn so với chụp cắt lớp vi tính (CLVT) với 82,14%, chẩn đoán chính xác giai đoạn N ở 67,86%, cao hơn so với chụp CLVT với 60,71%. Độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính, giá trị dự đoán âm tính của 18FDG-PET/CT trong chẩn đoán giai đoạn N lần lượt: 62,5%; 75%; 76,92% và 60%.

Từ khóa

#Ung thư dạ dày #giá trị SUVmax #18FDG-PET/CT

Tài liệu tham khảo