NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG KHÁNG TẾ BÀO UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG NGƯỜI CỦA ADIPORON IN VITRO

Ngô Thu Hằng1, Nhâm Thị Phương Linh2, Nguyễn Thị Mai Ly3, Phạm Quỳnh Chi2, Bùi Khắc Cường4, Bùi Lan Anh4
1Bộ môn Sinh lý bệnh, Học viện Quân y
3Trung tâm Nghiên cứu Động vật Thực nghiệm, Học viện Quân y; Bộ môn - Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y
4Bộ môn Sinh lý bệnh, Học viện Quân y; Trung tâm Nghiên cứu Động vật Thực nghiệm, Học viện Quân y

Tóm tắt

Tổng quan: Con đường tín hiệu Adiponectin/AMPK thực hiện nhiều chức năng chuyển hóa năng lượng và chi phối một số tín hiệu nội bào có liên quan đến bệnh sinh ung thư. Tác động vào con đường tín hiệu Adiponectin/AMPK có tiềm năng hiệu quả kháng ung thư. Mục tiêu: Đánh giá tác dụng kháng ung thư đại trực tràng (UTĐTT) in vitro của AdipoRon, một chất chủ vận thụ thể Adiponectin. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến hành theo phương pháp thực nghiệm, sử dụng các phương pháp nuôi cấy tế bào, MTT và qRT-PCR để đánh giá tác dụng của AdipoRon lên tăng sinh tế bào ung thư và biểu hiện mRNA của AMPKα1 và AMPKα2. Kết quả: AdipoRon ức chế tế bào HCT116 tăng sinh quan sát trên kính hiển vi và qua thử nghiệm MTT. Đồng thời, AdipoRon thúc đẩy tế bào tăng cường biểu hiện mRNA của AMPKα2 với liều điều trị 30 µM (p < 0,001). Kết luận: AdipoRon có khả năng ức chế tế bào UTĐTT người dòng HCT116 tăng sinh và thúc đẩy dòng tế bào này tăng cường biểu hiện mRNA của AMPKα2 in vitro.

Từ khóa

#Adiponectin #AMPK #AdipoRon #Ung thư đại trực tràng

Tài liệu tham khảo

Cercek, A., et al. PD-1 blockade in mismatch repair-deficient, locally advanced. Rectal Cancer, 2022; 386(25):2363-2376. Li, G., et al. Mechanisms underlying the anti-proliferative actions of Adiponectin in human breast cancer cells, MCF7-dependency on the cAMP/protein kinase-A pathway. Nutr Cancer, 2011; 63(1):80-8. Okada-Iwabu, M., et al. A smallmolecule AdipoR agonist for type 2 diabetes and short life in obesity. Nature, 2013; 503(7477):493-9. Kim, K.Y., et al. Adiponectinactivated AMPK stimulates dephosphorylation of AKT through protein phosphatase 2A activation. Cancer Res; 2009; 69(9):4018-26. Huang, M., et al. Adiponectin inhibits proliferation and induces apoptosis in colorectal cancer HCT116 cells. Xi bao yu fen zi mian yi xue za zhi = Chinese Journal of Cellular and Molecular Immunology; 2018; 34(3):253-259. Wang, Z., et al., AMPK and Cancer in AMP-activated Protein Kinase, M.D. Cordero and B. Viollet, Editors. 2016, Springer International Publishing: Cham. p. 203-226. Ramzan, A.A., et al. Adiponectin receptor agonist AdipoRon induces apoptotic cell death and suppresses proliferation in human ovarian cancer cells. Mol Cell Biochem; 2019; 461(1- 2):37-46.