NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ BÀNG QUANG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

Nguyen Minh An1, Ngô Trung Kiên2
1s:38:"Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội";

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân (BN) ung thư bàng quang (UTBQ). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu kết hợp tiến cứu trên 35 BN UTBQ được khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Kết quả: Tuổi trung bình của BN là 58,7 ± 8,2 tuổi; tỷ lệ nam giới/nữ giới là 7,75/1. Lý do chính vào viện: Tiểu máu chiếm 97,1%; thời gian mắc bệnh trung bình là 3,9 ± 2,5 tháng; số lượng u trên phim chụp cắt lớp vi tính: 1 u chiếm 77,1%, 2 u chiếm 14,3%, 3 u chiếm 8,6%; kích thước u: < 3 cm chiếm 71,4% và ≥ 3 cm chiếm 28,6%; vị trí u qua soi bàng quang: Thành trước chiếm 20%, thành sau chiếm 8,6%, hai thành bên chiếm 51,4%, rải rác trong bàng quang chiếm 20%. Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy tiểu máu là triệu chứng thường gặp nhất (97,1%), 1 u chiếm tỷ lệ cao nhất (77,1%).

Từ khóa

#ưng thư bàng quang

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Cường (2018). Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ sau phẫu thuật nội soi điều trị UTBQ nông tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Luận văn bác sĩ Chuyên khoa cấp 2. Đại học Y Hà Nội. Lê Đình Khánh, Hoàng Văn Tùng (2012). Đánh giá kết quả sớm điều trị u bàng quang nông bằng cắt đốt nội soi kết hợp Doxorubicin một liều duy nhất sau mổ. Y học Tp. Hồ Chí Minh; 16(3). Phạm Văn Thuyên (2017). Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt bàng quang bán phần điều trị UTBQ tại Bệnh viện Hữu nghĩ Việt Đức giai đoạn 2010 - 2017. Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2. Đại học Y Hà Nội. Nguyễn Vũ Minh Thiện (2020). Kết quả phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang đưa niệu quản ra da điều trị UTBQ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Luận văn thạc sĩ y học. Đại học Y Hà Nội. Phạm Văn Yên (2017). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng mô bệnh học của UTBQ giai đoạn muộn và kết quả sớm của phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Luận văn bác sĩ Chuyên khoa cấp 2. Đại học Y Hà Nội. Matthew D. Galsky (2013). Gemcitabine, Cisplatin, and Sunitinib for Metastatic Urothelial Carcinoma and as Preoperative Therapy for Muscle- Invasive Bladder Cancer; 11(2): 175-181. Cora N. Sternberg, Joaquim Bellmunt (2013). Icud-Eau International Consultation On Bladder Cancer 2012: Chemotherapy For Urothelial Carcinoma-Neoadjuvant And Adjuvant Settings. European Urology; 63: 58-66. Atreya Dash (2008). A Role For Neoadjuvant Gemcitabine Plus Cisplatin In Muscle-Invasive Urothelial Carcinoma Of The Bladder. Cancer 2008; 113:2471-2477. American Cancer Society.