NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ BÀNG QUANG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

Ngô Trung Kiên1, Nguyen Minh An2
2s:38:"Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội";

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân (BN) ung thư bàng quang (UTBQ). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu kết hợp tiến cứu trên 35 BN UTBQ được khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Kết quả: Tuổi trung bình của BN là 58,7 ± 8,2 tuổi; tỷ lệ nam giới/nữ giới là 7,75/1. Lý do chính vào viện: Tiểu máu chiếm 97,1%; thời gian mắc bệnh trung bình là 3,9 ± 2,5 tháng; số lượng u trên phim chụp cắt lớp vi tính: 1 u chiếm 77,1%, 2 u chiếm 14,3%, 3 u chiếm 8,6%; kích thước u: < 3 cm chiếm 71,4% và ≥ 3 cm chiếm 28,6%; vị trí u qua soi bàng quang: Thành trước chiếm 20%, thành sau chiếm 8,6%, hai thành bên chiếm 51,4%, rải rác trong bàng quang chiếm 20%. Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy tiểu máu là triệu chứng thường gặp nhất (97,1%), 1 u chiếm tỷ lệ cao nhất (77,1%).

Từ khóa

#ưng thư bàng quang

Tài liệu tham khảo