MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CÓ TỔN THƯƠNG ĐA DÂY THẦN KINH

Nguyễn Đức Thuận1, Nguyễn Anh Tuấn2, Nguyễn Thị Trinh2

Tóm tắt

Sự tiến triển của đái tháo đường (ĐTĐ) luôn đi kèm với các biến chứng mạn tính gây tổn thương nhiều cơ quan dẫn đến tình trạng tàn phế thậm chí gây tử vong. Trong đó tổn thương thần kinh ngoại vi (TKNV) là biến chứng phổ biến nhất, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh (NB) ĐTĐ. Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống (CLCS) của NB ĐTĐ type 2 có tổn thương đa dây thần kinh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi SF-36 đánh giá CLCS của 105 NB được chẩn đoán tổn thương đa dây thần kinh do ĐTĐ type 2 tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 7/2021 - 7/2022. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu: 65 ± 10,5 năm; trong đó tỷ lệ nam, nữ lần lượt là 38,1% và 61,9%. Điểm CLCS trung bình: 53,4 ± 23,4, điểm trung bình sức khỏe thể chất là: 51,8 ± 26,2, điểm trung bình sức khỏe tinh thần: 53,6 ± 25,6. Tỷ lệ NB có mức CLCS thấp là 36,2%. NB có mức CLCS trung bình - cao là 63,8%. Một số yếu tố ảnh hưởng đến CLCS của NB ĐTĐ có tổn thương đa dây thần kinh là tuổi, trình độ học vấn, thời gian mắc bệnh ĐTĐ, loét bàn chân và mức độ tổn thương đa dây thần kinh. Kết luận: Tỷ lệ NB có mức CLCS thấp là 36,2%. 4 yếu tố ảnh hưởng mạnh đến CLCS: Tuổi, thời gian mắc bệnh ĐTĐ, loét bàn chân và mức độ tổn thương đa dây thần kinh.

Từ khóa

#Đa dây thần kinh #Đái tháo đường type 2 #Chất lượng cuộc sống

Tài liệu tham khảo