MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CÓ TỔN THƯƠNG ĐA DÂY THẦN KINH

Nguyễn Đức Thuận1, Nguyễn Anh Tuấn2, Nguyễn Thị Trinh2

Tóm tắt

Sự tiến triển của đái tháo đường (ĐTĐ) luôn đi kèm với các biến chứng mạn tính gây tổn thương nhiều cơ quan dẫn đến tình trạng tàn phế thậm chí gây tử vong. Trong đó tổn thương thần kinh ngoại vi (TKNV) là biến chứng phổ biến nhất, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh (NB) ĐTĐ. Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống (CLCS) của NB ĐTĐ type 2 có tổn thương đa dây thần kinh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng bộ câu hỏi SF-36 đánh giá CLCS của 105 NB được chẩn đoán tổn thương đa dây thần kinh do ĐTĐ type 2 tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 7/2021 - 7/2022. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu: 65 ± 10,5 năm; trong đó tỷ lệ nam, nữ lần lượt là 38,1% và 61,9%. Điểm CLCS trung bình: 53,4 ± 23,4, điểm trung bình sức khỏe thể chất là: 51,8 ± 26,2, điểm trung bình sức khỏe tinh thần: 53,6 ± 25,6. Tỷ lệ NB có mức CLCS thấp là 36,2%. NB có mức CLCS trung bình - cao là 63,8%. Một số yếu tố ảnh hưởng đến CLCS của NB ĐTĐ có tổn thương đa dây thần kinh là tuổi, trình độ học vấn, thời gian mắc bệnh ĐTĐ, loét bàn chân và mức độ tổn thương đa dây thần kinh. Kết luận: Tỷ lệ NB có mức CLCS thấp là 36,2%. 4 yếu tố ảnh hưởng mạnh đến CLCS: Tuổi, thời gian mắc bệnh ĐTĐ, loét bàn chân và mức độ tổn thương đa dây thần kinh.

Từ khóa

#Đa dây thần kinh #Đái tháo đường type 2 #Chất lượng cuộc sống

Tài liệu tham khảo

Bùi Minh Thu (2021). Đánh giá kết quả điều trị biến chứng bệnh đa dây thần kinh ở người ĐTĐ type 2 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Tạp chí Y học Việt Nam: 12. Cao Thị Vân (2016). Biến chứng thần kinh ngoại vi ở NB cao tuổi ĐTĐ type 2 và mối liên quan đến chất lượng cuộc sống. Luận văn thạc sỹ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội. TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 8 - 2022 70 Lê Quang Cường (1999). Nghiên cứu tổn thương thần kinh ngoại vi do ĐTĐ bằng cách ghi điện cơ và đo tốc độ dẫn truyền thần kinh. Luận án tiến sỹ Y học: 1-4. Lương Thanh Điềm (2016). Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng và một số bất thường điện sinh lý thần kinh ở NB ĐTĐ type 2. Luận án tiến sỹ Y học. Tôn Thất Kha (2011). Nghiên cứu bệnh nhiều dây thần kinh ở người ĐTĐ type 2 bằng thăm dò điện sinh lý thần kinh ngoại vi. Luận văn thạc sỹ Y học. Trường đại học Y Hà Nội. Nguyễn Thy Khuê, Võ Tuấn Khoa (2018). Quá trình chuyển ngữ, thích ứng văn hóa và thẩm định bước đầu bộ câu hỏi đánh giá chất lượng cuộc sống short form-36 bản Việt. Hội Nội tiết - Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa miền trung Việt Nam. Cathelijne JM Alleman et al. (2015). Humanistic and economic burden of painful diabetic peripheral neuropathy in Europe: A review of the literature. Diabetes Research and Clinical Practice; 109(2): 215-225. Sun H, Saeedi P, Karuranga S, et al. (2022). Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. IDF Diabetes Atlas. Diabetes Res Clin Pract; 183: 109-119. Warren Clayton Jr, Tom A Elasy (2009). A review of the pathophysiology, classification, and treatment of foot ulcers in diabetic patients. Clinical Diabetes; 27(2): 52-58. Hiwot Degu et al. (2019). Is health related quality of life influenced by diabetic neuropathic pain among typee II diabetes mellitus patients in Ethiopia? PloS one; 14(2): e0211449. Marrigje H Nabuurs-Franssen et al. (2005). Health-related quality of life of diabetic foot ulcer patients and their caregivers. Diabetologia; 48(9): 1906-1910. Rodica Pop-Busui et al. (2017). Diabetic neuropathy: A position statement by the American Diabetes Association. Diabetes Care; 40(1): 136-154. Padmaja Rani et al. (2010). Prevalence and risk factors for severity of diabetic neuropathy in typee 2 diabetes mellitus. Indian Journal of Medical Sciences; 64(2): 51.