MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

Trịnh Minh Đức1, Đỗ Thiện Hải2, Lê Thị Bích Liên3, Nguyễn Mạnh Cường3, Nguyễn Trần Ngọc Hiếu3
2Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Nhi Trung ương
3Bộ Môn khoa Nhi, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng liên quan đến mức độ nặng của bệnh nhân (BN) nhi từ 1 tháng đến 15 tuổi mắc sốt xuất huyết Dengue (SXHD). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang 81 BN SXHD được điều trị tại Bộ môn - Khoa Nhi - Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y từ tháng 01/2022 - 01/2023. Kết quả: Có 31/80 BN (38,27%) bị sốc SXHD, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì trong nhóm sốc 11/31 (35,48%, p < 0,05) và tiền sử đã từng mắc SXHD 29/31 (93,5%, p < 0,05). Triệu chứng lâm sàng hay gặp ở nhóm sốc: Đau bụng (93,55%, p < 0,05), buồn nôn, nôn (90,32%, p < 0,05), xuất huyết tiêu hóa và đi ngoài phân đen (9,68%, p < 0,05), gan to (67,74%, p < 0,05), tiểu ít (83,87%, p < 0,05). Cận lâm sàng ở nhóm sốc           HCT > 0,45 L/L (19/31 (61,29%), p < 0,05), số lượng BC > 4 G/L (21/31 (67,74%), p < 0,05) và tỷ lệ bạch cầu trung tính (34,6 ± 11,5%), số lượng TC < 20 G/L (19/31 (61,29%), p < 0,05), men gan AST (405 ± 408 U/L, p < 0,01), giảm albumin máu (27,2 ± 4,64 g/L, p < 0,01), protein máu (52,77 ± 8,62 g/L, p < 0,05) và tràn dịch màng phổi và ổ bụng (28/31 (93,32%), p < 0,05). Kết luận: Trẻ thừa cân, béo phì, tiền sử đã từng mắc SXHD biểu hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và nôn, xuất huyết dạ dày, đi ngoài phân đen, gan to, tiểu ít liên quan đến mức độ nặng của bệnh. Các triệu chứng cận lâm sàng: Hct > 0,45 L/L, số lượng tiểu cầu < 20 G/L, tăng men ASL, giảm albumin, protein máu và tràn dịch màng phổi, ổ bụng là yếu tố liên quan đến mức độ nặng của BN mắc SXHD.

Từ khóa

#Sốt xuất huyết Dengue #Dấu hiệu cảnh báo #Yếu tố nguy cơ #Trẻ em #Sốc Dengue

Tài liệu tham khảo