MÔ TẢ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH

Quản Thành Nam1, Nguyễn Thị Huyền2, Nghiêm Đức Thuận3
1s:0:"";
2Bộ môn Khoa Tai Mũi họng

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả triệu chứng lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính (CLVT) và mô bệnh học của viêm mũi xoang mạn tính (VMXMT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu từng trường hợp trên 33 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán VMXMT và điều trị bằng phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang (PTNSCNMX) từ tháng 01/2022 - 8/2022. Kết quả: Tổng điểm trung bình SNOT-20 là 16,45 ± 5,82; điểm Lund - Kennedy trung bình: 4,7 ± 1,33; điểm Lund - Mackay trung bình: 4,82 ± 1,84; số lượng tế bào /HPF: Eosinophil (63,33 ± 97,1), Neutrophil (4,3 ± 7,88) và Lympho (36,36 ± 29); tế bào tuyến 76 - 100% (69,7%); dị sản vảy (27,3%); mô đệm phù (81,8%); mô đệm xơ hoá (51,5%); mức độ viêm: trung bình (45,5%). Kết luận: Nên dùng các thang điểm để tăng tính khách quan trong đánh giá tình trạng viêm mũi xoang dựa trên cơ năng, thực thể, CLVT mũi xoang và làm mô bệnh học để có cơ sở cho điều trị VMXMT. 

Từ khóa

#mô bệnh học #viêm mũi xoang mạn tính #Cắt lớp vi tính

Tài liệu tham khảo