LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH

Đặng Phúc Đức1, Đặng Minh Đức1
1Khoa Đột quỵ - Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả, độ an toàn của điều trị tắc động mạch có kích thước trung bình được lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học (DCCH). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang trên 75 trường hợp tắc động mạch có kích thước trung bình được điều trị lấy huyết khối bằng DCCH tại Khoa Đột quỵ Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 01/2020 - 12/2021. Kết quả: Tắc mạch tiên phát 61,3%, tắc mạch thứ phát 38,7%; vị trí tắc mạch: Động mạch não giữa đoạn M2 45,3%, đoạn M3 33,3%, động mạch não trước (anterior cerebral artery - ACA) 14,7% và động mạch não sau (posterior cerebral artery - PCA) 6,7%; Biến cố không mong muốn: Chảy máu dưới nhện 6,7%, chảy máu nhu mô não 14,7%; Tỷ lệ tái thông tốt eTICI 2c-3 74,7%, hồi phục tốt sau 90 ngày mRS 0-1 là 54,7%. Kết luận: Lấy huyết khối bằng DCCH bước đầu cho thấy đây là biện pháp điều trị hiệu quả, an toàn, giảm tỷ lệ tàn phế đối với các trường hợp tắc động mạch có kích thước trung bình.

Từ khóa

#Lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học #Tắc mạch có kích thước trung bình

Tài liệu tham khảo