KHẢO SÁT MỘT SỐ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA BÀI THUỐC TIÊU ĐÀM - 03 TRÊN BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LIPID MÁU

Nguyễn Thanh Hà Tuấn1, Phan Văn Minh1, Hoàng Văn Nghĩa1, Bùi Thanh Hà1, Lê Thị Nga2

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát một số tác dụng không mong muốn của bài thuốc Tiêu đàm - 03 trên bệnh nhân (BN) rối loạn lipid máu. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp trên 35 BN được chẩn đoán rối loạn lipid máu, được uống thuốc nghiên cứu liên tục trong 21 ngày với liều 2,8 g/kg thể trọng chia 2 lần/ngày. BN được theo dõi và so sánh một số chỉ số lâm sàng và các xét nghiệm huyết học, AST, ALT, creatinine vào ngày trước khi uống thuốc (D0) và ngày thứ 21 (D21). Kết quả: Tuổi trung bình của BN là 63,57 ± 9,7, nhóm tuổi gặp nhiều nhất ≥ 60 (71,4 %). Tác dụng không mong muốn gồm: Rối loạn tiêu hóa (6%), đầy bụng (3%) và không gặp các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, mẩn ngứa, đau cơ. Sau điều trị nồng độ AST, ALT, creatinine, số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và nồng độ huyết sắc tố thay đổi không có ý nghĩa thống kê so với trước điều trị. Kết luận: Sử dụng bài thuốc Tiêu đàm - 03 ở BN rối loạn lipid máu cho thấy rối loạn tiêu hóa 6%, đầy bụng 3%. Không có sự thay đổi về men gan, chức năng thận và các chỉ số huyết học.

Từ khóa

#Bài thuốc Tiêu đàm - 03 #Rối loạn chuyển hóa lipid máu #Tác dụng không mong muốn