KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 19 - Trang 22-27 - 2020
Cariaga Jet T1
1University of Southeastern Philippines

Tóm tắt

Nhu cầu chuẩn bị sẵn sàng khẩn cấp về thiên tai tại các cơ sở giáo dục đại học đã trở nên rõ ràng. Sinh viên đại học ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực của thiên tai do thiếu kinh nghiệm và tiếp tục phụ thuộc vào người khác. Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu khả năng ứng phó với thiên tai của học sinh và xây dựng chương trình can thiệp cần thiết để đạt được khả năng chống chịu với thiên tai. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả sử dụng mô hình Đầu vào - Quy trình - Đầu ra được thực hiện tại Đại học Đông Nam Philippines tại ba cơ sở của trường ở Vùng XI, đó là: Obrero, Mintal và Tagum-Mabini. Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng, 358 sinh viên được xác định là một phần của những người trả lời nghiên cứu. Một bảng câu hỏi khảo sát do nhà nghiên cứu thực hiện sử dụng thang điểm Likert 5 điểm đã được sử dụng, đã được xác thực và thử nghiệm với kết quả Cronbach alpha là 0,943. Kết quả cho thấy hầu hết những người được hỏi trong độ tuổi 19-20, là nữ, đến từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Cơ sở Obrero. Mức độ chuẩn bị sẵn sàng cho thiên tai nói chung là cao với mức trung bình là 3,50, các sinh viên đã chuẩn bị cao cho trận động đất với mức trung bình là 3,65 và chuẩn bị vừa phải khi cháy ở mức 3,21. Khuyến nghị nên lồng ghép công tác phòng ngừa thiên tai vào các chương trình NSTP và tiến hành các cuộc hội thảo về thiên tai.

Từ khóa

#Public Health #Disaster Preparedness #Natural Calamities #Descriptive #Region XI

Tài liệu tham khảo

1. Qureshi, Mian Baqar H., Shahzadi, Nuzhat K., & Iqbal, Muhammad J. (2015). University of Humanitarian in Pakistan Earthquake 2005: A Case Study. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 20(7, Ver II), 74–78. 2. Citizens’ Disaster Response Center. (2014). Philippine Disaster Situation 2014-Understanding the Root Causes of the Country’s Vulnerability to Disasters. http://www.cdrc-phil.com/wp-content/uploads/2015/08/2014-Philippine-Disaster-Report.pdf 3. Karunungan, R. J. (2016, November 17). PH one of 10 most vulnerable countries to climate change. Rappler. https://www.rappler.com/move-ph/issues/disasters/152554-philippines-vulnerable-climate-change-20-years 4. Solidum (2015). West Valley Faulty System. Philippine Nurses Association, Inc. - Nurses Summit for Disaster and Emergency Management. 5. Garcia, V. (2017, February 13). PRRD allocates P2-B for rehab of quake-affected Surigao. Philippine Information Agency. http://pia.gov.ph/news/articles/2761486892474 6. DOH ROXI. (2016). The Health Emergency Management. Department of Health Regional Office XI. p58. http://ro11.doh.gov.ph/pdf/HEPRRP.pdf 7. Reyojoson. (2015, November 4). Disaster Situation in the Philippines. Hospital Safety Promotion & Disaster Preparedness. https://hospitalsafetypromotionanddisasterpreparedness.wordpress.com/2015/11/04/disaster-situation-in-the-philippines/ 8. Revita, J. C. (2017, February 28). Phivolcs: 2 active fault lines in Davao City. SunStar Davao. 9. FEMA. (2015, October). Student Tools for Emergency Planning (STEP) Program A Curriculum for 4th and 5th Grade Students. https://www.fema.gov/media-library-data/1446646244445 10. Sauler, E. (2016, April 2). UP fire: Loss heavier than P3M. http://newsinfo.inquirer.net/777447/up-fire-loss-heavier-than-p3m 11. Pazzibugan, D. Z. (2014, May 21). Still no funds for repair of 33 schools damaged by Yolanda. http://newsinfo.inquirer.net/604248/still-no-funds-for-repair-of-33-schools-damaged-by-yolanda 12. Findley, D. A. (2015). Factors influencing college student preparedness for severe weather [Ph.D., Oklahoma State University]. 13. Mitroff, I. I., Diamond, M. A., & Alpaslan, M. C. (2006). How Prepared Are America’s Colleges and Universities for Major Crises? Assessing the State of Crisis Management. Change: The Magazine of Higher Learning, 38(1), 61–67. 14. Department of Education. (2016, August 2). Japan offers lessons to PH on disaster management in school curriculum | Department of Education. http://www.deped.gov.ph/press-releases/japan-offers-lessons-ph-disaster-management-school-curriculum 15. Kihila, J. M. (2017). Fire disaster preparedness and situational analysis in higher learning institutions of Tanzania. Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, 9(1), 9. 16. The Fire Equipment Manufacturers’ Association. (2017). Types of Fire Extinguishers. http://www.femalifesafety.org/types-of-extinguishers.html 17. Official Gazette of the Philippines. (2012, June 29). Schools conduct simultaneous nationwide earthquake and fire drill | GOVPH. Official Gazette of the Republic of the Philippines. http://www.officialgazette.gov.ph/2012/06/29/schools-conduct-simultaneous-nationwide-earthquake-and-fire-drill/ 18. Ateneo de Davao University. (2016, June 22). Ateneo joins nationwide quake drill |Ateneo de Davao University—Davao City—Philippines. http://www.addu.edu.ph/blog/2016/06/22/ateneo-gears-up-for-nationwide-quake-drill/ 19.Talobong, R. (2016, June 23). Most populated school in PH joins #MMShakeDrill. Rappler. https://www.rappler.com/move-ph/issues/disasters/137352-populated-school-joins-mmshakedrill 20 SunStar Davao. (2017, June 30). Nationwide quake drill held [Image]. SunStar. http://www.sunstar.com.ph/davao/local-news/2017/06/30/nationwide-quake-drill-held-550302