KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NẤM BẸN VÀ NẤM THÂN MỨC ĐỘ NHẸ VÀ VỪA BẰNG KEM BUTENAFINE 1%

Trần Đăng Quyết1, Ngô Văn Hòa1, Nguyễn Thị Quỳnh1

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nấm bẹn và nấm thân mức độ nhẹ và vừa bằng kem Butenafine1%. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng, so sánh trước và sau điều trị trên 47 bệnh nhân (BN) mắc nấm bẹn và nấm thân mức độ nhẹ và vừa tại Phòng khám và Khoa Da liễu, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 9/2021 - 6/2022. BN được bôi kem 1% (Butefin1%) tại tổn thương ngày 1 lần trong thời gian 2 tuần. Kết quả: Sau 1 tuần, tỷ lệ các kết quả tốt, khá, trung bình, kém lần lượt là 4,3%, 19,1%, 76,6%, 0%. Kết quả được cải thiện nhiều ở tuần 2 với tỷ lệ kết quả tốt và khá lên tới 93,6%. Không có BN nào gặp tác dụng phụ của thuốc. Kết luận: Kem Butenafine 1% có hiệu quả tốt, an toàn trong điều trị nấm bẹn và nấm thân, hiệu quả điều trị tăng lên theo tuần với sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê (p < 0,001).

Từ khóa

#Butenafine #Nấm bẹn #Nấm thân #Kết quả điều trị

Tài liệu tham khảo

Đoàn Văn Hùng (2002). Tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nấm da bằng Ketoconazole (Nizoral) tại Viện da liễu (10/01 - 9/02). Luận văn thạc sĩ y học. Trường Đại học y Hà Nội. Nguyễn Cảnh Cầu và CS (1994). Nghiên cứu ứng dụng thuốc chống nấm (TCN) và thuốc phòng nấm (TPN) và thực nghiệm mô hình vệ sinh tại một số đơn vị để phòng bệnh nấm da. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ. Học viện Quân y, Hà Nội. Trần Việt Dũng (2011). Nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nấm da bằng kem Comozel. Luận văn Thạc sĩ y học. Học viện Quân y, Hà Nội. Das S., Barbhuniya J., Biswas I., et al. (2010). Studies on comparison of the efficacy of Terbinafine 1% cream and Butenafine 1% cream for the treatment of Tinea cruris. Indian Dermatology Online Journal; 1(1):8. Gupta A. K., Einarson T. R., Summerbell R. C., et al. (1998). An overview of topical antifungal therapy in dermatomycoses. Drugs; 55(5): 645-674. Kang S. (2019). Fitzpatrick's Dermatology. Vol. 2, McGraw-Hill Education. Lesher Jr, L J., Babel D. E., et al. (1997). Butenafine1% cream in the treatment of tinea cruris: A multicenter, vehicle-controlled, double-blind trial. Journal of the American Academy of Dermatology; 36(2):20-24. Singal A., Pandhi D., Agrawal S., et al. (2005). Comparative efficacy of topical 1% Butenafine and 1% Clotrimazole in tinea cruris and tinea corporis: A randomized, double-blind trial. Journal of Dermatological Treatment; 16(5-6):331-335. Thaker S. J., Mehta D. S., Shah H. A., et al. (2013). A comparative study to evaluate efficacy, safety and cost-effectiveness between Whitfield's ointment + oral fluconazole versus topical 1% Butenafine in tinea infections of skin. Indian J Pharmacol; 45(6):622-624