KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NẤM BẸN VÀ NẤM THÂN MỨC ĐỘ NHẸ VÀ VỪA BẰNG KEM BUTENAFINE 1%

Nguyễn Thị Quỳnh1, Ngô Văn Hòa1, Trần Đăng Quyết1

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nấm bẹn và nấm thân mức độ nhẹ và vừa bằng kem Butenafine1%. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng, so sánh trước và sau điều trị trên 47 bệnh nhân (BN) mắc nấm bẹn và nấm thân mức độ nhẹ và vừa tại Phòng khám và Khoa Da liễu, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 9/2021 - 6/2022. BN được bôi kem 1% (Butefin1%) tại tổn thương ngày 1 lần trong thời gian 2 tuần. Kết quả: Sau 1 tuần, tỷ lệ các kết quả tốt, khá, trung bình, kém lần lượt là 4,3%, 19,1%, 76,6%, 0%. Kết quả được cải thiện nhiều ở tuần 2 với tỷ lệ kết quả tốt và khá lên tới 93,6%. Không có BN nào gặp tác dụng phụ của thuốc. Kết luận: Kem Butenafine 1% có hiệu quả tốt, an toàn trong điều trị nấm bẹn và nấm thân, hiệu quả điều trị tăng lên theo tuần với sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê (p < 0,001).

Từ khóa

#Butenafine #Nấm bẹn #Nấm thân #Kết quả điều trị

Tài liệu tham khảo