CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CAN THIỆP CHO TRẺ TỰ KỶ

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 18 - Trang 123-132 - 2020

Tóm tắt

Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả can thiệp phục hồi chức năng cho trẻ tự kỷ như: tuổi sinh của mẹ; trình độ học vấn; nghề nghiệp của bố mẹ; nguy cơ trước sinh, trong sinh và sau sinh; thời gian xem truyền hình; người chăm sóc; thời gian bố, mẹ chăm sóc con. Các yếu tố này đều có thể làm tăng hoặc giảm mức độ tự kỷ ở trẻ em. Nếu các chuyên gia, bác sĩ y khoa, giáo viên, gia đình, người thân của trẻ hiểu rõ điều này sẽ có thêm những thông tin hữu ích, để can thiệp, tăng cường thời gian quan tâm chăm sóc cho trẻ. Đồng thời hạn chế được những ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả can thiệp cho trẻ tự kỷ, và biết cách thay đổi các biện pháp giáo dục, chăm sóc phù hợp với đặc điểm của trẻ.

Từ khóa

#Factors affecting; autistic children; Results of the intervention; Rehabilitation;

Tài liệu tham khảo