BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG MÚA - VẬN ĐỘNG THEO NHẠC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỜNG THỰC HÀNH MẦM NON TRỰC THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA HUẾ)

Trinh Hoàng Thị Diễm

Tóm tắt

Múa - vận động theo nhạc là một nội dung quan trọng trong hoạt động giáo dục âm nhạc ở trường mầm non. Với kinh nghiệm từ thực tiễn trong đào tạo giáo viên mầm non và hướng dẫn trực tiếp trên trẻ, trong bài viết này chúng tôi đề xuất các biện pháp rèn luyện kỹ năng múa - vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi nhằm cung cấp nguồn tư liệu mới trong hoạt động rèn luyện kĩ năng cho trẻ đạt hiệu quả.

Từ khóa

#dancing #musical movement #dancing skill #movement #kindergarten children

Tài liệu tham khảo