Ứng dụng tiêu chuẩn phân loại mức độ COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022 trong tiên lượng nguy cơ tử vong

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả tiên lượng tử vong người bệnh (NB) COVID-19 bằng tiêu chuẩn phân loại mức độ bệnh COVID-19 của Bộ Y tế năm 2022. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 376 NB tại Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm số 5G. Có 68/376 (18,1%) NB tử vong (TV). Tỷ lệ người bệnh từ ≥ 60 tuổi chiếm 49,7%; trong đó nhóm TV 79,4%, nhóm không tử vong (KTV) 43,2%. Kết quả và kết luận: Triệu chứng rối loạn ý thức tăng nguy cơ tử vong với OR = 4,80 (p < 0,05); khó thở khi nhập viện OR = 8,67 với p < 0,05; chỉ số SpO2 ≤ 96% OR = 3,98 với p < 0,05. Tỷ lệ NB tổn thương > 50% trường phổi chiếm 54,3%. Trong đó nhóm TV 76,5%, cao hơn nhóm KTV (49,4%), khác biệt có ý nghĩa thống kê (YNTK) (p < 0,05). Tỷ lệ tử vong tăng dần theo mức độ bệnh COVID-19. Đặc biệt ở nhóm NB mức độ nguy kịch, tỷ lệ tử vong lên tới 66,7%. * Từ khóa: COVID-19; Mức độ COVID-19; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế.  

Từ khóa

#COVID-19; Mức độ COVID-19; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 của Bộ Y tế