Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có thừa cân hoặc béo phì

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số chỉ số chức năng tim ở bệnh nhân (BN) đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 có thừa cân hoặc béo phì. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang và so sánh giữa 2 nhóm BN ĐTĐ týp 2 không thừa cân hoặc béo phì (nhóm 1) và ĐTĐ týp 2 có thừa cân và béo phì (nhóm 2). Kết quả: 185 BN tham gia nghiên cứu có độ tuổi trung bình 57,37 ± 13,91; mức độ kiểm soát đường huyết kém (HbA1c: 10,74 ± 2,77%). 50,8% BN bị tăng huyết áp (THA) và 28,1% mắc bệnh võng mạc ĐTĐ. BN ở nhóm 2 có tỷ lệ THA (62,8%) cao hơn so với BN nhóm 1 (37,2%), (p < 0,05). Chỉ số E/e’ tăng có ý nghĩa thống kê ở nhóm 2 (11,63 ± 3,45) so với nhóm 1 (9,87 ± 2,94). BN ĐTĐ týp 2 kèm THA có chỉ số E/A (0,67 ± 0,17) giảm hơn so với nhóm ĐTĐ týp 2 không THA (0,96 ± 0,4), (p < 0,05), chỉ số E/e’ ở nhóm ĐTĐ týp 2 có THA cao hơn so với nhóm ĐTĐ týp 2 không THA (p < 0,05). BN ĐTĐ týp 2 có biến chứng mắt, chỉ số E/A giảm hơn so với BN ĐTĐ týp 2 chưa có biến chứng mắt (p < 0,05). Kết luận: Béo phì, THA, các biến chứng về mắt làm thay đổi các chỉ số E/e’, E/A ở BN ĐTĐ týp 2. * Từ khóa: Siêu âm Doppler mô cơ tim; Đái tháo đường týp 2; Béo phì; Thừa cân.

Từ khóa

#Thừa cân #Béo phì #Đái tháo đường týp 2 #Siêu âm Doppler mô cơ tim