ĐẶC ĐIỂM MẠCH MÁU THẬN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY

Đỗ Thành Nam1
1s:0:"";

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm mạch máu thận ở người trưởng thành dự kiến ghép thận trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CLVT) 128 dãy. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu kết hợp tiến cứu đặc điểm hình ảnh mạch máu thận trên 75 người trưởng thành dự kiến cho thận tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 02/2021 - 8/2022. Kết quả: Phần lớn mỗi thận có 1 động mạch thận (74,7% với thận phải và 81,3% với thận trái). Chiều dài trung bình của động mạch thận phải (38,43 ± 12,15 mm) lớn hơn thận trái (31,46 ± 10,64 mm). Đa số mỗi thận có 1 tĩnh mạch (73,3% với thận phải và 96% với thận trái). Chiều dài tĩnh mạch trung bình ở thận trái (76,25 ± 20,97 mm) lớn hơn thận phải (18,92 ± 7,85 mm). Kết luận: Phần lớn mỗi thận có 1 động mạch thận và 1 tĩnh mạch thận. Động mạch thận phải có chiều dài lớn hơn động mạch thận trái. Tĩnh mạch thận phải có chiều dài bé hơn tĩnh mạch thận trái.

Từ khóa

#Động mạch thận #Tĩnh mạch thận #CLVT 128 dãy hệ tiết niệu

Tài liệu tham khảo

Đỗ Quyết, Trần Viết Tiến và CS (2020). 28 năm ghép tạng tại Bệnh viện Quân y 103: Thành tựu và thách thức. Hội nghị Khoa học: Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị. Renan Uflacker, et al (2020). Uflacker’s altas of vascular anatomy: An angiographic approach, 3rd editon. Dương Phước Hùng (2018). Hình ảnh CLVT 64 dãy của đường tiết niệu trên ở người cho thận sống. Tạp chí Y Dược học; 8: 89. M.A. Pozniak, D.J. Balison, et al (1998). CT angiography of potential renal transplant donors. Radiographics; 18(3): 565-587. Hoàng Thị Vân Hoa (2020). Vai trò của chụp CLVT 128 dãy trong đánh giá giải phẫu động - tĩnh mạch đoạn ngoài thận ở người cho sống. Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa cấp II. Nguyễn Đình Mão và CS (1994). Nghiên cứu hình thái những thận nhỏ (< 90g) ở người chết do tai nạn. Tạp chí Y học Thực hành; 5(309): 29-31. Maria Mohiuddin (2017). Analysis of renal artery morphometery in adults: A study conducted by using multidetector computed tomography angiography. Pak J Med Sci; 33(4). Nguyễn Minh Tuấn (2020). Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và kỹ thuật xử lý các bất thường mạch máu ở BN ghép thận tại Bệnh viện Việt Đức. Luận án Tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội.