ĐẶC ĐIỂM MẠCH MÁU THẬN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY

Đỗ Thành Nam1
1s:0:"";

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm mạch máu thận ở người trưởng thành dự kiến ghép thận trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CLVT) 128 dãy. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu kết hợp tiến cứu đặc điểm hình ảnh mạch máu thận trên 75 người trưởng thành dự kiến cho thận tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 02/2021 - 8/2022. Kết quả: Phần lớn mỗi thận có 1 động mạch thận (74,7% với thận phải và 81,3% với thận trái). Chiều dài trung bình của động mạch thận phải (38,43 ± 12,15 mm) lớn hơn thận trái (31,46 ± 10,64 mm). Đa số mỗi thận có 1 tĩnh mạch (73,3% với thận phải và 96% với thận trái). Chiều dài tĩnh mạch trung bình ở thận trái (76,25 ± 20,97 mm) lớn hơn thận phải (18,92 ± 7,85 mm). Kết luận: Phần lớn mỗi thận có 1 động mạch thận và 1 tĩnh mạch thận. Động mạch thận phải có chiều dài lớn hơn động mạch thận trái. Tĩnh mạch thận phải có chiều dài bé hơn tĩnh mạch thận trái.

Từ khóa

#Động mạch thận #Tĩnh mạch thận #CLVT 128 dãy hệ tiết niệu

Tài liệu tham khảo