ĐẶC ĐIỂM CỦA CHUYỂN ĐỘNG KHỐI U VÀ CÁC CƠ QUAN TRONG LỒNG NGỰC THEO NHỊP THỞ TRÊN CT 4D

Nguyễn Thành Công1, Phạm Viết Hoạt1, Trần Đức Linh1
1Khoa Xạ trị, Viện Ung bướu và Y học Hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm chuyển động của khối u và một số cấu trúc trên hình ảnh CT 4D. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu, tiến cứu trên 31 bệnh nhân (BN) ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) giai đoạn III được chụp mô phỏng bằng CT 4D tại Bệnh viện Quân y 175 từ tháng 7/2020 - 7/2022. Thể tích khối u thô (GTV), cơ hoành và carina được phác thảo trên bộ hình ảnh 4D. Chuyển động của các cấu trúc được đánh giá theo 3 chiều: Trên - dưới, trái - phải và trước - sau. Kết quả: Trung bình chuyển động của cơ hoành phải và trái là 17,1 ± 5,1 mm và 15,2 ± 5 mm, tối đa 30,5 mm. Carina chuyển động lớn nhất theo chiều trên dưới (6,5 ± 3 mm). Chuyển động của khối u theo các chiều trên - dưới, trái - phải, trước - sau là 7,5 ± 5,1 mm, 4,1 ± 2,7 mm và 3,8 ± 2,1 mm. Có 6,4% khối u di động quá 10 mm trên bình diện ngang và 12,9% di động > 15mm trên bình diện dọc. Vị trí u và giai đoạn T ảnh hưởng lớn đến biên độ chuyển động, 40% u thùy dưới và 50 % u T1, T2 di động > 15 mm (p < 0,05). Kết luận: Chuyển động của khối u và các cơ quan trong lồng ngực là đáng kể và không thể dự đoán. CT 4D là một công cụ hiệu quả để đánh giá chuyển động và phục vụ cho quá trình xạ trị.

Từ khóa

#CT 4D #Chuyển động của khối u #Ung thư phổi không tế bào nhỏ

Tài liệu tham khảo