ĐÁNH GIÁ NỘI SOI ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ HẠ HỌNG, THANH QUẢN

Đỗ Lan Hương1, Nguyễn Phi Long1, Quản Thành Nam1, Cát Thị Quỳnh Anh2
1Bộ môn - Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Quân y 103
2Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên, Bắc Giang

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát một số đặc điểm ung thư hạ họng, thanh quản (UTHHTQ) và đối chiếu kết quả nội soi ống mềm (NSOM) và nội soi ống cứng (NSOC) optic 700 trong chẩn đoán UTHHTQ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả từng ca bệnh trên 30 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán ung thư hạ hong (UTHH), ung thư thanh quản (UTTQ). Kết quả: Về giới tính; 100% BN là nam. Nhóm tuổi hay gặp nhất từ 51 - 70 (63,3%); các triệu chứng cơ năng chính khi vào viện: Khàn tiếng 56,7%; nuốt vướng 53,3%, 100% BN có tiền sử hút thuốc và uống rượu. Phân loại T qua NSOM: Tx (33,3); T1 chiếm chủ yếu (30,0%); vị trí của UTHH chủ yếu ở xoang lê (52,6%), vị trí của UTTQ chủ yếu ở dây thanh (63,6%), có 73,3% BN dây thanh di động bình thường; u sùi chiếm 47,6%. Phân loại giai đoạn T cơ bản tương đồng, vị trí khối u giữa NSOM và ống cứng optic 700 là tương đồng; có sự khác nhau về vị trí lan tràn của khối u ở mặt sau nắp thanh thiệt, mép trước và hạ thanh môn. Kết luận: Nội soi UTHHTQ ống mềm thuận tiện và cho kết quả chính xác hơn nội soi thanh quản ống cứng.

Từ khóa

#Nội soi ống mềm #Ung thư hạ họng #Ung thư thanh quản

Tài liệu tham khảo