ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA THUỐC TÊ ARTICAINE 4% TRONG PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI

Đỗ Thị Nhàn1, Nguyễn Khang1, Trương Uyên Cường1, Nguyễn Phương Liên1, Nguyễn Danh Long1, Đinh Viết Thắng1
1Khoa Răng miệng, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của thuốc tê Articaine 4% trong phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới (PTNRKHD). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc trên 60 bệnh nhân (BN) gây tê bằng thuốc tê Articaine 4% trong PTNRKHD tại Bộ môn - Khoa Răng miệng, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 01/2022 - 8/2022. Kết quả: Liều dùng trung bình của thuốc tê Articaine 4% (tính theo mL) của là 3,47 ± 0,28 mL, tính theo mg là 138,83 ± 11,36 mg; thời gian gây tê trung bình là 2,32 ± 1,02 phút. 93,3% BN gây tê bằng Articaine không phải dùng liều bổ sung, mức độ đau chung (theo VAS) trong toàn bộ quá trình phẫu thuật ở nhóm Articaine là 0,90 ± 1,04 điểm. Kết luận: Articaine 4% là thuốc tê cho hiệu quả gây tê nhanh, tỷ lệ phải gây tê bổ sung thấp và giảm đau có hiệu quả trong và sau PTNRKHD.

Từ khóa

#Articaine 4% #Phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới