ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ HẠT CƠM LÒNG BÀN CHÂN THỂ SÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TIÊM BLEOMYCIN NỘI TỔN THƯƠNG

Nguyễn Thu Trang1, Ngô Văn Hòa1, Trần Đăng Quyết1, Nguyễn Thị Quỳnh1

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến bệnh hạt cơm lòng bàn chân (HCLBC) thể sâu và đánh giá hiệu quả điều trị HCLBC thể sâu bằng tiêm Bleomycin nội tổn thương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu và nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không có nhóm chứng, tự so sánh trước sau điều trị, tiến cứu trên 169 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán hạt cơm đến khám và điều trị tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 01 - 6/2022. Trong đó, 35 BN đủ tiêu chuẩn được điều trị bằng phương pháp tiêm Bleomycin nội tổn thương. Kết quả: Điều trị bệnh HCLBC thể sâu bằng tiêm Bleomycin liều 1 U/mL sau 3 tháng cho kết quả khỏi bệnh là 82,9%, không khỏi bệnh là 17,1%. Tác dụng phụ hay gặp nhất trên lâm sàng là đau, bỏng rát tại vị trí điều trị (37,1%). Tiếp theo là ban đỏ tại vùng tiêm (37,1%) và sưng nề (22,9%). Kết luận: HCLBC thể sâu hay lây nhất do sống cùng với người có bệnh hạt cơm hoặc do tiếp xúc trực tiếp với người có bệnh hạt cơm. Điều trị bệnh HCLBC thể sâu bằng tiêm Bleomycin sau 3 tháng cho kết quả khỏi bệnh khá cao (> 80%) với ít tác dụng phụ và BN rất hài lòng về phương pháp điều trị này.

Từ khóa

#HCLBC #Điều trị bệnh hạt cơm #Tiêm nội tổn thương

Tài liệu tham khảo