Photocatalytic activity là gì? Các công bố khoa học về Photocatalytic activity

Photocatalytic activity là khả năng xúc tác quang hóa, tức là khả năng sử dụng ánh sáng để kích thích phản ứng hóa học. Đặc biệt, photocatalytic activity được đo lường thông qua khả năng tạo ra các cặp electron-đối điện và các ứng viên electron, từ đó giúp tăng cường hiệu suất của các quá trình quang hóa và tác động của chúng lên các chất phụ gia. Hay nói cách khác, photocatalytic activity đánh giá khả năng của một chất xúc tác để chuyển đổi ánh sáng thành năng lượng hoạt động để tạo ra các sản phẩm hữu ích từ các phản ứng hóa học.
Photocatalytic activity là khả năng của một chất xúc tác (gọi là photocatalyst) để tạo ra các phản ứng hóa học khi được chiếu sáng. Photocatalysis là quá trình sử dụng ánh sáng để kích thích chất xúc tác để tạo ra các cặp electron-đối điện (electron-hole pairs) và các ứng viên electron (trapped electrons). Các cặp electron-đối điện này có thể tham gia vào các phản ứng hóa học rất nhanh, gây ra các quá trình oxy hóa, khử, cộng hưởng hoặc phân tách các chất trong môi trường xung quanh.

Photocatalytic activity được đo lường bằng cách xem xét tốc độ phản ứng và hiệu suất của quá trình photocatalysis. Các thông số quan trọng để đo lường photocatalytic activity bao gồm hiệu suất chuyển đổi của chất khử hoặc chất oxi hóa, mức độ lựa chọn của các sản phẩm, thời gian phản ứng và dòng điện được tạo ra từ quá trình.

Photocatalytic activity được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như xử lý nước và không khí ô nhiễm, chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ và hóa học xanh, chế tạo năng lượng tái tạo và quang điện tử. Ví dụ điển hình của một photocatalyst phổ biến là dioxit titan (TiO2), có khả năng chuyển đổi ánh sáng mặt trời để phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm trong không khí và xử lý nước thải.
Photocatalytic activity của một chất xúc tác phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

1. Cấu trúc và pha của chất xúc tác: Các chất xúc tác thường là các vật liệu bán dẫn như oxit kim loại hoặc hợp chất halide kim loại như TiO2, ZnO, CdS, BiVO4, v.v. Cấu trúc và pha của các chất xúc tác có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự hoạt động photocatalytic. Ví dụ, trong trường hợp của TiO2, pha anatase có hoạt tính photocatalytic tốt hơn so với pha rutile.

2. Vùng bước sóng ánh sáng hấp thụ: Chất xúc tác phải có khả năng hấp thụ ánh sáng có năng lượng phù hợp để tạo ra cặp electron-đối điện. Năng lượng ánh sáng hấp thụ phụ thuộc vào băng rộng cấu điện tử của chất xúc tác.

3. Diện tích bề mặt: Diện tích bề mặt lớn đối với chất xúc tác tăng cơ hội tiếp xúc giữa chất xúc tác và các chất phụ gia, làm tăng hiệu suất phản ứng.

4. Tính nguyên chất: Khả năng chất xúc tác tồn tại dưới dạng nguyên chất cũng có thể ảnh hưởng tới photocatalytic activity. Một số chất xúc tác được nạp hoặc phối trộn với các kim loại hoạt động, như Pt hoặc Au, để tăng cường hiệu suất phản ứng.

5. Điều kiện xúc tác: Các yếu tố điều kiện như nhiệt độ, pH, áp suất và tỷ lệ chất xúc tác/phụ gia có thể ảnh hưởng đến photocatalytic activity. Điều kiện tối ưu cần được xác định để đạt được hoạt tính tốt nhất.

6. Loại chất phụ gia: Photocatalytic activity cũng phụ thuộc vào loại chất phụ gia hóa học được sử dụng, ví dụ như chất khử, chất oxi hóa hoặc chất chuyển đổi.

Để đo lường photocatalytic activity, các phương pháp thường được sử dụng bao gồm giảm màu sắc, phân tích khí phân tử, phổ hấp thụ quang phổ, và phân tích sản phẩm phản ứng qua công thức hóa học.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "photocatalytic activity":

Pattern and outcome of chest injuries at Bugando Medical Centre in Northwestern Tanzania
Journal of Cardiothoracic Surgery - - Trang 1-7 - 2011
Monafisha K Lema, Phillipo L Chalya, Joseph B Mabula, William Mahalu
Chest injuries constitute a continuing challenge to the trauma or general surgeon practicing in developing countries. This study was conducted to outline the etiological spectrum, injury patterns and short term outcome of these injuries in our setting. This was a prospective study involving chest injury patients admitted to Bugando Medical Centre over a six-month period from November 2009 to April 2010 inclusive. A total of 150 chest injury patients were studied. Males outnumbered females by a ratio of 3.8:1. Their ages ranged from 1 to 80 years (mean = 32.17 years). The majority of patients (72.7%) sustained blunt injuries. Road traffic crush was the most common cause of injuries affecting 50.7% of patients. Chest wall wounds, hemothorax and rib fractures were the most common type of injuries accounting for 30.0%, 21.3% and 20.7% respectively. Associated injuries were noted in 56.0% of patients and head/neck (33.3%) and musculoskeletal regions (26.7%) were commonly affected. The majority of patients (55.3%) were treated successfully with non-operative approach. Underwater seal drainage was performed in 39 patients (19.3%). One patient (0.7%) underwent thoracotomy due to hemopericardium. Thirty nine patients (26.0%) had complications of which wound sepsis (14.7%) and complications of long bone fractures (12.0%) were the most common complications. The mean LOS was 13.17 days and mortality rate was 3.3%. Using multivariate logistic regression analysis, associated injuries, the type of injury, trauma scores (ISS, RTS and PTS) were found to be significant predictors of the LOS (P < 0.001), whereas mortality was significantly associated with pre-morbid illness, associated injuries, trauma scores (ISS, RTS and PTS), the need for ICU admission and the presence of complications (P < 0.001). Chest injuries resulting from RTCs remain a major public health problem in this part of Tanzania. Urgent preventive measures targeting at reducing the occurrence of RTCs is necessary to reduce the incidence of chest injuries in this region.
q-Exponentials on quantum spaces
European Physical Journal C - - Trang 379-389 - 2004
H. Wachter
We present explicit formulae for q-exponentials on quantum spaces which could be of particular importance in physics, i.e. the q-deformed Minkowski space and the q-deformed Euclidean space with two, three or four dimensions. Furthermore, these formulae can be viewed as 2-, 3- or 4-dimensional analogues of the well-known q-exponential function.
Evaluation of Monte Carlo-based calibrations of HPGe detectors for in situ gamma-ray spectrometry
Journal of Environmental Radioactivity - - Trang 935-940 - 2009
Jonas Boson, Agneta H. Plamboeck, Henrik Ramebäck, Göran Ågren, Lennart Johansson
NewK-band superheterodyne electron spin resonance spectrometer
Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Physik - - Trang 404-416 - 1966
P. E. Schmid, Hans H. Günthard
Ein neuartiges Elektronenspinresonanz-Spektrometer für 24 GHz wird beschrieben. Das Instrument benützt als wesentliches Merkmal einen auf den Mikrowellenoszillator phasenstabilisierten Lokaloszillator. Hierbei kann der erstere mittels eines Peter-Strandberg-Phasenstabilisators entweder auf den Holraumresonator für ESR-Experimente oder auf die Harmonischen eines Kristalloszillators stabilisiert werden. Für die Mikrowellenbrücke wird eine Zirkulator-slidescrew tuner-Kombination verwendet, mit welcher leicht eine Isolation von 70 db erreichbar ist. Das Mischersignal von Lokal- und Hauptoszillator wird als Referenz für den Zwischenfrequenz-Phasenstabilisator verwendet. Die damit erzielte Kohärenz zwischen Referenz und Signal erlaubt eine weitgehende Elimination des Lokaloszillatorrauschens und der durch den Hohlraumoszillator verursachten nichtlinearen Amplituden- und Phasenverzerrungen. Die Wahl der Phase des Elektronenresonanz-Signals wird im Gegensatz zu bekannten Verfahren mittels Verzögerungsleitungen im Zwischenfrequenzkanal vorgenommen. Dadurch können Absorptions- und Dispersionssignal willkürlich gewählt werden, und die üblichen Schwierigkeiten der Phasenwahl im Mikrowellensystem fallen weg. Die bisher übliche Theorie der Empfindlichkeit des Instruments wird in einigen wichtigen Punkten eingehender dargestellt und speziell die Effekte der nichtlinearen Phasen-und Amplitudenverzerrungen durch den Hohlraumresonator auf das Verhältnis von Signal nahmen praktisch eliminiert werden können. Die dadurch mit dem Instrument bei sehr niedriger Mikrowellenleistung erzielbare hohe Empfindlichkeit von 2·1010 spins bei Zimmertemperatur wird an einem Beispiel demonstriert.
Chiari I malformation, caudal regression syndrome, and Pierre Robin Syndrome: a previously unreported combination
Child's Nervous System - - Trang 1507-1508 - 2006
R. Shane Tubbs, W. Jerry Oakes
The authors report a child born with a constellation of findings including Chiari I malformation, Pierre Robin syndrome, and caudal regression syndrome. In addition, this child was found to have a fatty-infiltrated filum terminale and a low conus medullaris. In isolation, the Chiari I malformation has been reported in patients with caudal regression and Pierre Robin syndrome. Speculation has been given to the possibility of a common insult to early mesodermal development and each of these pathological entities. To our knowledge, this is the first report of a single patient that possessed all three entities (i.e., Chiari I malformation, Pierre Robin syndrome, and caudal regression syndrome). Further case reports as this may shed light on the dysembryology that results in each of these diagnoses.
Unsteady effects on flame extinction limits during gaseous and two-phase flame/vortex interactions
Proceedings of the Combustion Institute - - Trang 475-483 - 2005
A. Lemaire, K. Zähringer, T.R. Meyer, J.C. Rolon
Optimal copula duration in dungflies: effects of frequency dependence and female mating status
Behavioral Ecology and Sociobiology - - Trang 157-166 - 1993
G.A. Parker, L.W. Simmons, P.I. Ward
The addition of frequency dependence to the marginal value theorem (MVT) model of the dung fly (Scatophaga stercoraria) male's optimal copula duration makes virtually no difference to the predicted competitive optimum (ESS). However, this evolutionarily stable strategy (ESS) version allows an explicit solution for the optimum. In a general sense, MVT optima will be close to their ESS equivalent when the cycle duration (expected time between the starts of two successive patch exploitations) is long relative to the plausible patch exploitation times. The optimal copula duration for male dung flies will depend on the ratio of virgin to mated females arriving at the droppings and on whether a male can discriminate between the two sorts of female. In nature, we found only an average of 3% of the total females arriving at the droppings to be virgins, rather less than had been estimated. This means that matings away from droppings (“extra-dung matings”) must be much commoner than previously suspected. Cumulative gains through copulation time rise much more steeply with virgins than with mated females, and so if males are able to discriminate, on the present model, we calculate that the ESS copula durations (at 20° C) would be around 42 min for non-virgins and 11 min for virgins. If they do not discriminate, the ESS is to copulate for a fixed duration of 41.5 min, i.e. very close to the optimum for mated females. The data indicate that copula duration does not differ for the two types of mating (mated females; virgins), suggesting that males cannot discriminate (or that the copula duration with virgins is not optimised to male interests). ESS copula durations with discrimination are almost entirely independent of the frequency of virgins in the population of females arriving at the droppings; without discrimination the optimal copula duration shifts between the ESS for mated females and that for virgins as the virgin frequency increases from 0 to 1. But at their naturally occurring frequency of only 3%, virgins can be ignored from calculations of optimal copula duration without significant loss of precision.
Immunization strategies for the production of rat monoclonal anti-idiotope antibodies
Journal of Immunological Methods - - Trang 15-20 - 1991
Ji-Liang Li, Ji-Li Chen, Ming-Hui Ouyang, Sui Chao, Yi-Bing Peng, Lai-Xing-Mei Lin, Wen-Sheng Chang, Ying-Jie Li
The 1983–1984 shelf edge exchange processes (SEEP)—I experiment: hypotheses and highlights
Continental Shelf Research - - Trang 435-456 - 1988
John J. Walsh, Pierre E. Biscaye, Gabriel T. Csanady
Background to the Science and Policy Report for Tensile Membrane Structures
Procedia Engineering - - Trang 256-264 - 2016
Natalie Stranghöner, Jörg Uhlemann, Marijke Mollaert
Tổng số: 2,325,448   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232545