Phát hiện sao chép là gì? Các công bố khoa học về Phát hiện sao chép

Phát hiện sao chép là quá trình phát hiện và xác định xem một tệp tin hoặc một nội dung nào đó đã bị sao chép từ nguồn khác mà không được sự cho phép. Sản phẩm có thể là một bài viết, một điện thoại di động, một bưu kiện, hoặc bất kỳ điều gì có thể được nhân bản hoặc sao chép. Việc phát hiện sao chép có thể được thực hiện bằng cách kiểm tra từ khoá, nạp danh sách đen của các file sao chép được biết đến trước đó, kiểm tra mã độc hoạ́c phân tích nội dung của file để so sánh với các nguồn khác.
Phát hiện sao chép là quá trình xác định xem một tệp tin hoặc nội dung có bị sao chép từ nguồn khác không. Đây là một vấn đề phổ biến trong các lĩnh vực như giáo dục, tài chính, marketing, bản quyền và nhiều lĩnh vực khác.

Có nhiều cách để phát hiện sao chép. Một cách phổ biến là sử dụng công nghệ chống sao chép, chẳng hạn như hệ thống phân tích nội dung. Công nghệ này sẽ so sánh nội dung của tệp tin hoặc nội dung với một cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục chứa các nguồn dữ liệu đã biết được sao chép. Nếu tìm thấy sự trùng lặp, hệ thống sẽ cung cấp thông báo cho người sử dụng. Các công nghệ khác bao gồm việc sử dụng mã hóa, kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thuật toán so sánh.

Có một số công cụ phát hiện sao chép phổ biến như Turnitin, Grammarly, CopyScape và Viper. Các công cụ này sẽ so sánh nội dung của tệp tin hoặc nội dung với các nguồn dữ liệu được biết đến đã được sao chép và cung cấp báo cáo chi tiết về sự trùng lặp.

Phát hiện sao chép đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo tính hợp pháp của các tác phẩm. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trung thực và chất lượng của các tài liệu được đăng tải trên mạng và được sử dụng trong nghiên cứu và đào tạo.
Các phương pháp và công nghệ chi tiết hơn được sử dụng trong quá trình phát hiện sao chép bao gồm:

1. So sánh từ khoá: Phương pháp này so sánh từ khoá trong tệp tin hoặc nội dung với danh sách từ khoá đã biết trước đó. Nếu có sự trùng khớp đáng kể, có thể cho thấy tệp tin hoặc nội dung đã bị sao chép. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là chỉ phát hiện được sao chép gần giống nhau từ nguồn khác nhau mà không phát hiện được những thay đổi nhỏ.

2. Kiểm tra danh sách đen: Một cách khác để phát hiện sao chép là kiểm tra danh sách đen của các tệp tin sao chép đã được biết đến. Các danh sách này thường được duy trì bởi các tổ chức bản quyền và làm việc với các dịch vụ phát hiện sao chép để cung cấp thông tin về các tệp tin đã được sao chép.

3. Phân tích mã độc: Một số công cụ phát hiện sao chép sử dụng các kỹ thuật phân tích mã độc để xác định sự tương đồng giữa các tệp tin. Các công cụ này sẽ phân tích cấu trúc và logic của mã trong tệp tin và tìm kiếm những phần tương tự hoặc giống nhau. Điều này giúp phát hiện sao chép dựa trên sự tương đồng về cách xây dựng và hoạt động của các tệp tin.

4. Phân tích nội dung: Công nghệ phân tích nội dung được sử dụng để so sánh cấu trúc và nội dung của tệp tin hoặc nội dung. Công nghệ này sử dụng các thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích ngữ nghĩa để xác định sự tương đồng giữa các tệp tin. Thông qua việc phân tích và so sánh từng phần của tệp tin, công nghệ này có thể phát hiện ra sự sao chép từ nguồn khác.

5. Sử dụng công cụ phát hiện sao chép: Có nhiều công cụ phát hiện sao chép trực tuyến có sẵn để giúp người dùng phát hiện và xác định việc sao chép. Các công cụ như Turnitin, Grammarly, CopyScape và Viper cung cấp các chức năng phát hiện sao chép dựa trên các phương pháp và công nghệ đã nêu trên. Người dùng chỉ cần tải lên tệp tin hoặc nội dung của họ và công cụ sẽ thực hiện quá trình phân tích và phát hiện sao chép, sau đó cung cấp báo cáo chi tiết về sự trùng lặp và nguồn tài liệu đã được sao chép.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các phương pháp và công nghệ phát hiện sao chép không phải là hoàn hảo và có thể không phát hiện ra sự sao chép trong mọi trường hợp. Nếu bạn gặp phải vấn đề về sao chép, nên sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của quá trình phát hiện.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "phát hiện sao chép":

The potential impact of new effervescent alendronate formulation on compliance and persistence in osteoporosis treatment
Aging clinical and experimental research - Tập 27 - Trang 107-113 - 2014
Marco Invernizzi, C. Cisari, S. Carda
Osteoporotic fractures are a public health problem and their incidence and subsequent economic and social costs are expected to rise in the next future. Different drugs have been developed to reduce osteoporosis and the risk of osteoporotic fractures, and among them, antiresorptive agents, and in particular oral alendronate, are the most widely utilized. However, one of the most common problems with antiresorptive drugs is poor adherence to treatment, which is associated with a high fracture incidence and with an increase in hospitalization costs. One of the main reasons of poor adherence to these treatments is the occurrence of adverse events, mainly at gastrointestinal (GI) level, including dyspepsia, dysphagia, and esophageal ulcers. In light of these considerations the aim of this paper is to perform a literature review to show the pathophysiologic bases of GI alendronate-induced adverse events and how new bisphosphonate formulations like effervescent alendronate can improve compliance and persistence to treatment and decrease the fracture rate incidence in osteoporotic patients.
Reply to Drs. Solomon and geller regarding my paper “Psychiatric education in the State Hospital: A current approach”
Community Mental Health Journal - Tập 28 - Trang 65-67 - 1992
William H. Wilson
Methods for the determination of composition, mineral phases, and process-relevant behavior of ashes and its modeling: A case study for an alkali-rich ash
Journal of the Energy Institute - Tập 100 - Trang 137-147 - 2022
Markus Reinmöller, Lingxue Kong, Marcel Laabs, Zefeng Ge, Caroline Hommel, Massoud Massoudi Farid, Wenju Shi, Marcus Schreiner, Xi Cao, Stefan Guhl, Jin Bai, Bernd Meyer
Early or delayed radiosurgery for WHO grade II astrocytomas
Journal of Neuro-Oncology - Tập 103 - Trang 523-532 - 2010
Kyung-Jae Park, Hideyuki Kano, Douglas Kondziolka, Ajay Niranjan, John C. Flickinger, L. Dade Lunsford
To evaluate the role of gamma knife stereotactic radiosurgery (SRS) in the management of newly diagnosed (early) or progressive (delayed) WHO grade II astrocytomas, the authors reviewed 25 patients who underwent SRS for pathologically proven WHO grade II astrocytomas between 1987 and 2009 at the University of Pittsburgh. The median patient age was 30 years (range 8–68 years). Sixteen patients had early SRS after stereotactic biopsy (n = 14), resection (n = 1) or radiation therapy (n = 1), and 9 underwent delayed SRS for progression after surgical resection (n = 3), radiation therapy (n = 4) or both (n = 2). The median tumor volume was 3.7 cm3 (range 0.6–17.0 cm3) and the median margin dose was 14 Gy (range 11–20 Gy). At a median of 65 months of follow-up (range 6–208 months), tumor control was observed in 13 patients (52%). The progression-free survival rates after SRS at 1, 5 and 10 years were 91.3, 54.1 and 37.1%, respectively. On both univariate and multivariate analysis smaller tumor volume (<6 cm3), higher marginal dose (≥15 Gy) and absence of contrast enhancement on imaging studies were associated with better progression free-survival. Gamma knife SRS is an additional option for patients with small volume, deep seated, non-enhancing and well-demarcated WHO grade II astrocytomas and does not preclude later conventional fractionated radiation therapy, cyst aspiration, or cautious debulking if feasible. It may also benefit patients with residual or recurrent tumors that have progressed after surgery, radiation therapy or both.
Forssman glycosphingolipid as an immunohistochemical marker for mouse stromal macrophages in hematopoietic foci
Blood - Tập 72 - Trang 42-48 - 1988
Yoshito Sadahira, Masaharu Mori, Michiyasu Awai, Shinobu Watarai, Tatuji Yasuda
Abstract The immunohistochemical distribution of Forssman glycosphingolipid (GSL) in mouse hematopoietic tissue was examined by using light and electron microscopic immunoperoxidase methods with a highly specific rabbit anti-Forssman GSL antibody. Bone marrow, splenic red pulp, and thymic macrophages, which are closely associated with hematopoietic cells, were stained by the antibody, whereas hematopoietic cells, circulating cells, alveolar macrophages, Kupffer cells, peritoneal resident macrophages, and macrophages derived from granulocyte- macrophage colony-forming units cultured in the presence of L-cell- conditioned medium were not stained. In addition, thymic cortical epithelial cells, the framework of reticular cells of the cortical and medullary regions of the mesenteric lymph node and periarterial lymphoid sheath of the spleen, and some vessels of the tissues examined were also stained. After phlebotomy, the fine cytoplasmic processes of Forssman-positive splenic red pulp macrophages were distributed extensively throughout the erythroid colonies. On the other hand, after hypertransfusion, these macrophages retracted their processes, became round, and tended to aggregate. These results indicate that Forssman GSL can be used as an immunohistochemical marker for stromal macrophages in the hematopoietic foci of the bone marrow and splenic red pulp.
The HCO B̃2A′ ↔ X̃2A′ System: Fluorescence Excitation and Stimulated Emission Pumping Spectra
Journal of Molecular Spectroscopy - Tập 160 - Trang 11-38 - 1993
G.W. Adamson, X.S. Zhao, R.W. Field
Excitation of two atoms by a single photon
Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics - Tập 26 - Trang 612-613 - 1968
M.H. Mittleman
Calcium mediation of cyanide-induced catecholamine release: Implications for neurotoxicity
Toxicology and Applied Pharmacology - Tập 110 - Trang 275-282 - 1991
A.G. Kanthasamy, E.U. Maduh, R.W. Peoples, J.L. Borowitz, G.E. Isom
Specific Features of Organic Waste Bioconversion by Hermetia illucens Fly Larvae (Diptera: Stratiomyidae, Linnaeus, 1758)
Biology Bulletin Reviews - Tập 8 - Trang 533-541 - 2018
N. A. Ushakova, A. I. Bastrakov, V. P. Karagodin, D. S. Pavlov
The data from our work and the literature data are summarized, and some regularities of bioconversion of the studied organic waste by Hermetia illucens larvae are elucidated. Waste is both an environmental and feed substrate for an insect. The following stages of waste bioconversion were identified based on the temperature change of the organic substrate: (1) delay in the temperature change (lag-phase); (2) temperature increase (heating); (3) stationary conversion at elevated temperature; and (4) sharp temperature drop to the level of ambient air temperature (cooling, or final stage). This indicates that two processes occur simultaneously during larval development in the substrate: microbial aerobic compositing of the substrate and larval digestive activity. A limiting factor of larval development is a fiber content in the substrate exceeding 7%. The type of fodder affects the mass fraction of protein and fat in the larvae; furthermore, an elevated starch content in the substrate (above 500 g/kg of substrate) facilitates fat accumulation in the insect body.
Immunoblot analyses of Brazilian pemphigus foliaceus antigen using different antigen sources
Archiv für Dermatologie und Syphilis - Tập 282 - Trang 84-88 - 1990
M. M. Ogawa, T. Hashimoto, A. Konohana, R. M. Castro, T. Nishikawa
We investigated the Brazilian pemphigus foliaceus (BPf) antigen applying the immunoblotting method to two different antigen sources using 27 patients' sera. Twelve BPf sera reacted specifically with a 150 kD protein in extract of dispase separated human epidermis, while 18 sera yielded a similar protein band in bovine muzzle desmosomal preparation. The diversity of staining intensities between the two samples suggested the heterogeneity of BPf antigens in terms of epitopes. Japanese sporadic pemphigus foliaceus (Pf) sera showed similar results but Japanese pemphigus vulgaris (Pv) sera recognized different antigens of 130 kD or 135 kD, suggesting that BPf is similar to Japanese Pf but is distinct from Pv in respect to the antigenic substance. Furthermore, the present study showed that immunoblot analysis using different antigen sources should be a valuable tool to determine clinical types of pemphigus.
Tổng số: 3,956,920   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 395692