An ninh mạng là gì? Các công bố khoa học về An ninh mạng

An ninh mạng là một lĩnh vực trong công nghệ thông tin và mạng máy tính, liên quan đến bảo vệ hệ thống mạng và dữ liệu khỏi các mối đe dọa, tấn công và vi phạm bảo mật. An ninh mạng bao gồm các biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, sẵn sàng hoạt động và bảo mật thông tin giao dịch trên hệ thống mạng. Nó bao gồm các khía cạnh như bảo mật mạng, bảo mật ứng dụng, quản lý quyền truy cập, phòng chống tấn công, giám sát và phục hồi sau sự cố. An ninh mạng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin quan trọng của các tổ chức, ngăn chặn tấn công mạng và truy cập trái phép vào hệ thống.
An ninh mạng đi sâu vào việc bảo vệ hệ thống mạng và thông tin khỏi những nguy cơ và mối đe dọa có thể xảy ra. Đây là một việc cần thiết đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, bởi vì hệ thống mạng của họ chứa thông tin nhạy cảm và quan trọng.

Các mối đe dọa an ninh mạng có thể bao gồm:

1. Tấn công mạng: Bao gồm các cuộc tấn công từ xa như tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), tấn công mạng botnet và tấn công độc chiếm máy chủ.

2. Mã độc và phần mềm độc hại: Các loại mã độc như virus, sâu và trojan có thể lây nhiễm và phá hủy dữ liệu, hoặc lấy cắp thông tin cá nhân và tài khoản.

3. Lỗ hổng bảo mật: Một lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng có thể được khai thác để truy cập trái phép hoặc thực hiện các cuộc tấn công khác.

4. Kỹ thuật xã hội: Nạn nhân có thể bị lừa bằng cách gửi thông tin nhạy cảm qua email giả mạo hoặc các cuộc gọi lừa đảo.

5. Rò rỉ dữ liệu: Dữ liệu được lưu trữ hoặc truyền tải trên mạng có thể bị đánh cắp hoặc rò rỉ nếu không được bảo vệ đúng cách.

Để đảm bảo an ninh mạng, các biện pháp bảo mật sau có thể được triển khai:

1. Các tường lửa và phần mềm chống malware: Được sử dụng để ngăn chặn và phát hiện các tấn công mạng và phần mềm độc hại.

2. Mã hóa: Dữ liệu được mã hóa để tránh việc truy cập trái phép và đảm bảo tính toàn vẹn của nó.

3. Quản lý quyền truy cập: Cung cấp quyền truy cập theo vai trò và nguyên tắc nguyên tắc ít nhất để ngăn chặn người dùng không có quyền truy cập vào các thông tin nhạy cảm.

4. Hệ thống giám sát: Được sử dụng để giám sát hoạt động mạng và phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường hoặc xâm nhập.

5. Văn hóa an ninh mạng: Người dùng cần được đào tạo về an ninh mạng và cách phòng ngừa các mối đe dọa.

An ninh mạng là một quy trình liên tục và đòi hỏi sự chú ý liên tục và áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để ngăn chặn các nguy cơ và mối đe dọa an ninh.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "an ninh mạng":

Evaluation of team-doctor actions during football games in Japanese professional football
Journal of Science and Medicine in Sport - Tập 12 - Trang 611-613 - 2009
Masaaki Takahashi, Shigeo Fukuoka, Akira Nagano
Barrier penetration as model for tachyons
Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics - Tập 51 - Trang 139-140 - 1975
J. Strnad, A. Kodre
Spherically localized discrete breathers in bcc metals V and Nb
Computational Materials Science - Tập 180 - Trang 109695 - 2020
K.A. Krylova, I.P. Lobzenko, A.S. Semenov, A.A. Kudreyko, S.V. Dmitriev
Real-time optical spectrum monitoring in filterless optical metro networks
Photonic Network Communications - Tập 40 Số 1 - Trang 1-13 - 2020
Shariati, Behnam, Ruiz, Marc, Fresi, Francesco, Sgambelluri, Andrea, Cugini, Filippo, Velasco, Luis
Filterless optical networks (FONs) have been proposed as a feasible solution for optical metro networks. In addition, as a result of the shorter distance compared to core optical networks, direct detection optical transmission systems can be used in metro FONs, which reduces costs, as compared to coherent detection systems. In this work, we present two optical signal tracking approaches for FONs that allow to detect small frequency laser drift problems and enable safely reducing channel spacing. Additionally, we study the most proper resolution for optical spectrum analyzers continuously scanning the whole C-band. Proposed approaches are: (1) feature-based tracking and (2) residual-based tracking. Experiments are carried out to compare the performance of the approaches for both direct detection and coherent detection systems, in the case of a single optical signal with no neighboring signals nearby in the spectrum, as well as in the case of a group of optical signals closely allocated in the spectrum. The results show that the residual-based approach enriched with contextual information enables to better track and correct the wavelength drifts before they reach their limits (e.g., ± 2.5 GHz), leading to the guard band reduction for what concerns wavelength drifts.
Creep-resistant porous structures based on stereo-complex forming triblock copolymers of 1,3-trimethylene carbonate and lactides
Journal of Materials Science: Materials in Medicine - Tập 15 Số 4 - Trang 381-385 - 2004
Zhang, Zheng, Grijpma, Dirk W., Feijen, Jan
Stereo-complexes (poly(ST–TMC–ST)) of enantiomeric triblock copolymers based on 1,3-trimethylene carbonate (TMC) and L- or D-lactide (poly(LLA–TMC–LLA) and poly(DLA–TMC–DLA)) were prepared. Films of poly(ST–TMC–ST) could be prepared by solvent casting mixtures of equal amounts of poly(LLA–TMC–LLA) and poly(DLA–TMC–DLA) solutions and by compression moulding co-precipitates. Although compression moulding was performed at 191 °C, thermal degradation was not apparent and materials with good tensile properties could be obtained. For compression-moulded poly(ST–TMC–ST) specimens containing approximately 16 mol % lactide, the values for E-modulus, yield stress and elongation at break were respectively 17, 1.7 MPa and 90%. Also a very low long-term creep rate of 2.2×10−7 s−1 was determined when specimens were loaded to 20% of the yield stress. When compared with compression-moulded poly(TMC), poly(ST–TMC–ST) specimens deform at a rate that is one to two orders of magnitude lower. Furthermore, poly(ST–TMC–ST) specimens showed complete dimensional recovery within 24 h after loading to 20% and 40% of the yield stress for 40 and 5.5 h, respectively. Highly porous poly(TMC) and poly(ST–TMC–ST) structures with interconnected pores were prepared by a method combining co-precipitation, compression moulding and salt leaching. After prolonged compressive deformation, solid and porous poly(ST–TMC–ST) discs showed significantly better recovery behaviour than poly(TMC) discs.
Gene expression alterations in a mouse model of cerebral malaria
BMC Proceedings - Tập 2 - Trang 1-1 - 2008
Mahalia S Desruisseaux, FNU Nagajyothi, Shankar Mukherjee, Dumitru A Iacobas, Herbert B Tanowitz, David C Spray
Visualization methods for longitudinal social networks and stochastic actor-oriented modeling
Social Networks - Tập 34 - Trang 291-308 - 2012
Ulrik Brandes, Natalie Indlekofer, Martin Mader
Recent advances in the built-in electric-field-assisted photocatalytic dry reforming of methane
Chinese Journal of Catalysis - Tập 53 - Trang 72-101 - 2023
Yiming Lei, Jinhua Ye, Jordi García-Antón, Huimin Liu
Structure and chemical composition of planar defects in Sr0.9La0.1CuO2 infinite-layered superconductors by electron spectroscopic imaging
Physica C: Superconductivity and its Applications - Tập 304 - Trang 147-155 - 1998
B Wiedenhorst, H Berg, R Gross, B.H Freitag, W Mader
Tổng số: 3,944,316   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 394432