Điều hòa không khí là gì? Các công bố khoa học về Điều hòa không khí

Điều hòa không khí là thiết bị điện tử được sử dụng để điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng không khí và sạch không khí trong một không gian nhất định, nhằm tạo ra một môi trường thoải mái, khí quyển và tối ưu cho con người.
Điều hòa không khí hoạt động bằng cách cung cấp không khí lạnh và sạch vào một không gian, và đồng thời loại bỏ không khí nhiệt và ô nhiễm.

Các thành phần chính của một hệ thống điều hòa không khí bao gồm máy nén, máy giải nhiệt, hệ thống truyền động, bộ điều khiển và ống dẫn không khí.

Máy nén là thiết bị chính trong hệ thống, nó tạo ra áp suất cao để nén không khí và tạo ra nhiệt độ cao. Máy giải nhiệt (condenser) sẽ tiếp nhận nhiệt độ cao và loại bỏ nhiệt độ này ra khỏi hệ thống bằng cách truyền nhiệt độ vào không gian bên ngoài.

Quá trình làm lạnh và làm khô không khí xảy ra trong evaporator. Máy nén bơm những hơi lạnh lên cao và chảy qua ống dẫn không khí để làm nguội không khí và hình thành hơi lạnh. Hơi lạnh được đẩy qua một hệ thống ống thông gió để đưa không khí lạnh vào không gian cần được làm mát.

Hệ thống điều khiển sẽ giám sát và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và lưu lượng không khí để đảm bảo mức độ thoải mái tối ưu. Bộ điều khiển cũng được kết nối với các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để theo dõi và điều chỉnh môi trường.

Điều hòa không khí cũng có thể được trang bị các bộ lọc để loại bỏ các chất ô nhiễm và vi khuẩn từ không khí như bụi, phấn hoa, khói và mùi. Điều này giúp cải thiện chất lượng không khí và tạo ra không khí sạch hơn trong không gian.

Điều hòa không khí được sử dụng phổ biến trong các không gian như nhà ở, văn phòng, trung tâm mua sắm, khách sạn, nhà hàng và phòng y tế để tạo ra môi trường nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng cho sự thoải mái và sức khỏe của con người.
Thông thường, hệ thống điều hòa không khí gồm nhiều thành phần quan trọng, bao gồm:

1. Máy nén: Là thành phần chính trong hệ thống điều hòa không khí. Máy nén có nhiệm vụ nén khí và làm tăng áp suất của nó. Khí được nén và đẩy vào hệ thống để làm lạnh và làm khô không khí.

2. Máy giải nhiệt (condenser): Sau khi khí đã được nén, nó được chuyển vào máy giải nhiệt. Ở đây, nhờ dòng không khí từ bên ngoài hoặc nước làm lạnh, nhiệt độ của khí nén được làm giảm xuống và khí trở thành chất lỏng.

3. Van mở/van đóng: Van này điều chỉnh dòng chảy của chất lỏng lạnh đi qua hệ thống điều hòa không khí, giúp điều chỉnh nhiệt độ và áp suất theo yêu cầu.

4. Nguồn nhiệt (evaporator): Chất lỏng lạnh sau đó được chuyển vào nguồn nhiệt, nơi nó hút nhiệt từ không gian cần làm lạnh và dần trở thành hơi lạnh.

5. Quạt: Một quạt được sử dụng để đẩy không khí qua ống dẫn không khí và đưa nó vào không gian cần làm lạnh. Quạt có thể được điều chỉnh để tạo ra lưu lượng không khí phù hợp.

6. Hệ thống ống dẫn: Hệ thống ống dẫn không khí được sử dụng để chuyển không khí lạnh từ máy điều hòa tới các vị trí cần làm mát.

7. Bộ điều khiển: Bộ điều khiển làm việc như một bộ não của hệ thống điều hòa không khí. Nó giám sát và điều chỉnh các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng không khí, và các cài đặt khác để đảm bảo môi trường thoải mái và tối ưu.

8. Bộ lọc: Hệ thống điều hòa không khí cũng có thể có các bộ lọc để loại bỏ bụi, phấn hoa, vi khuẩn và các chất ô nhiễm khác từ không khí. Điều này giúp cải thiện chất lượng không khí và tạo ra môi trường sạch và khí quyển.

Hệ thống điều hòa không khí có thể điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm theo yêu cầu của người sử dụng, tạo ra một môi trường thoải mái và lành mạnh trong các không gian sống và làm việc.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "điều hòa không khí":

Time in Collars and Collar-Related Complications in Older Patients
World Neurosurgery - Tập 129 - Trang e478-e484 - 2019
Taizo Nakanishi, Biswadev Mitra, Helen Ackland, Gerard O'Reilly, Peter Cameron
Effects of selective COX‐2 inhibition on prostanoids and platelet physiology in young healthy volunteers
Journal of Thrombosis and Haemostasis - Tập 5 - Trang 2376-2385 - 2007
J. GRAFF, C. SKARKE, U. KLINKHARDT, B. WATZER, S. HARDER, H. SEYBERTH, G. GEISSLINGER, R.M. NÜSING
Chat2Quit – Support Platform for Smoking Cessation
Procedia Computer Science - Tập 219 - Trang 1309-1315 - 2023
Filipa Fonte, Carlos Grilo, Roberta Frontini, Sofia Jacinto, Sara Simões Dias
Pedagogy of individual choice and female inmate reentry in the U.S. Southwest
International Journal of Law and Psychiatry - Tập 34 - Trang 256-263 - 2011
Nicole Coffey Kellett, Cathleen Elizabeth Willging
Thermodynamic characterization of the Zr-Mn-H system part 1. Reaction of H2 with single-phase ZrMn2+χ C-14 Laves phase alloys
Journal of Alloys and Compounds - Tập 185 - Trang 321-338 - 1992
W. Luo, J.D. Clewley, Ted B. Flanagan
Risk factors in superficial infections of surgical sites in colorectal carcinoma surgery
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy - Tập 10 Số 6 - Trang 313-319 - 2005
Galerkin finite element method for time-fractional stochastic diffusion equations
Computational and Applied Mathematics - Tập 37 - Trang 4877-4898 - 2018
Guang-an Zou
In this paper, Galerkin finite element method for solving the time-fractional stochastic diffusion equations with multiplicative noise is proposed and investigated. The pathwise regularity properties of solutions to the semidiscrete Galerkin approximations are demonstrated and the convergence of optimal rates are derived. And also we construct the fully discrete scheme which is based on the approximations of the Mittag–Leffler function and analyze the error estimates of convergence in $$L_{2}$$ -norm space. Finally, numerical results are conducted to confirm our theoretical findings.
Comparison of hybrid 68Ga-PSMA-PET/CT and 99mTc-DPD-SPECT/CT for the detection of bone metastases in prostate cancer patients: Additional value of morphologic information from low dose CT
European Radiology - Tập 28 - Trang 610-619 - 2017
Jan-Carlo Janssen, Sebastian Meißner, Nadine Woythal, Vikas Prasad, Winfried Brenner, Gerd Diederichs, Bernd Hamm, Marcus R. Makowski
This study compared 68Gallium-prostate-specific-membrane-antigen based Positron-emission-tomography (68Ga-PSMA-PET) and 99metastabletechnetium-3,3-diphospho-1,2-propanedicarbonacid (99mTc-DPD-SPECT) in performing skeletal staging in prostate cancer (PC) patients and evaluated the additional value of the information from low-dose-computed tomography (CT). In this retrospective study, 54 patients who received 68Ga-PSMA-PET/CT and 99mTc-DPD-SPECT/CT within 80 days were extracted from our database. Osseous lesions were classified as benign, malignant or equivocal. Lesion, region and patient based analysis was performed with and without CT fusion. The reference standard was generated by defining a best valuable comparator (BVC) containing information from all available data. In the patient based analysis, accuracies measured as “area-under-the-curve” (AUC) for 68Ga-PSMA-PET, 99mTc-SPECT, 68Ga-PSMA-PET/CT and 99mTc-SPECT/CT were 0.97-0.96, 0.86-0.83, 1.00 and 0.83, respectively (p<0.05) (ranges = optimistic vs. pessimistic view). Region based analysis resulted in the following sensitivities and specificities: 91.8-97.7%, 100-99.5% (PET); 61.2-70.6%, 99.8-98.3% (SPECT); 97.7%, 100% (PET/CT), 69.4% and 98.3% (SPECT/CT) (p<0.05). The amount of correct classifications of equivocal lesions by CT was significantly higher in PET (100%) compared to SPECT (52.4%) (p<0.05). 68Ga-PSMA-PET outperforms 99mTc-DPD-SPECT in detecting bone metastases in PC patients. Additional information from low-dose-CT resulted in a significant reduction in equivocal lesions in both modalities, however 68Ga-PSMA-PET benefited most. • Ga-PSMA-PET outperforms 99m Tc-DPD-SPECT in skeletal staging in prostate cancer patients • Proportion of equivocal decisions was significantly reduced by CT-fusion in both modalities • Ga-PSMA-PET benefits more from CT information, compared to 99m Tc-DPD-SPECT
Physical and nutritional qualities of extruded weaning foods containing sorghum, pearl millet, or finger millet blended with mung beans and nonfat dried milk
Plant Foods for Human Nutrition - Tập 49 - Trang 181-189 - 1996
Nagappa G. Malleshi, Nirmala A. Hadimani, Rangaswami Chinnaswamy, Carol F. Klopfenstein
Sorghum, pearl millet, and finger millet flours (60% of each) were blended with toasted mung bean flour (30%) and nonfat dry milk (10%) and extruded (Brabender single screw) to make precooked, ready-to-eat, weaning foods. The extruded foods had high cold paste viscosity, but their cooked paste viscosity was lower than that of the respective blends. Chemical scores of the extruded foods were 78 for sorghum, 80 for pearl millet, and 96 for finger millet. Protein digstibility corrected amino acid scores (PD-CAS) were similar for pearl millet (68%) and finger millet (69%); PD-CAS for sorghum was 57%. Total dietary fiber content of the foods ranged from 7.6 to 10.1%, with the soluble dietary fiber content of the foods being about 10% higher than that of the corresponding blends. Extrusion enhanced the in vitro protein digestibility of foods, but no marked difference occurred in the in vitro carbohydrate digestibility among the unprocessed blends and the extruded foods. The net protein ratio, protein efficiency ratio, and biological values were higher for the finger millet food than for the pearl millet food, probably because of the higher lysine content of the finger millet protein.
Méthodologie homéopathique lors d’une épidémie de chikungunya
Revue d'Homeopathie - Tập 3 - Trang 20-24 - 2012
Gérard Langman
Tổng số: 3,647,661   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 364767