Bệnh viện Quân y 103

 

  Số 261, đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  Việt Nam

Chưa có thông tin

Phân tích ảnh hưởng